Baltic tree climbing championship BSTCC 2024

Welcome!

The Baltic States Tree Climbing Championship will take place at Luua Forestry school, Estonia, on the 14th and 15th of June, 2024. We invite tree climbers from countries around the Baltic Sea and beyond to compete in our event. With its historic park, magnificent trees and supporting facilities, it is a particularly suitable venue for the tree climbing competition.

The Aiatäht team is also present at the competitions, this time as a supporter of the competition and as an assistant.

Aiatäht presents LASKI professional equipment at work on site, which also belong to the field of work of arborists: stump cutters, wood chippers, branch breakers, etc.

LASKI capable wood chippers:

With the LASKI technique, you can take care of: parks, a forest by the farm, eliminate brush from roadsides or ditches, remove tree stumps, etc. More information about LASKI technology: www.laski.ee


Schedule of Events

  • Thursday, June 13, at 12.00 – 18.00 gearcheck, walkthrough;
  • Friday, June 14, at 07.00: breakfast, 8:30-18:00: preliminary events – Work Climb, Aerial Rescue, Throwline, Belayed Speed Climb, Ascent event;
  • Saturday, June 15, at 9:00-14:00: Masters’ Challenge.

Students’ Competition

To introduce the excitement of tree climbing competitions and to motivate arborist students to improve their tree climbing skills, we will also run a students’ competition. To compete in the students’ competition you must meet the following requirements:

  • you are currently studying in arborist school or a related educational institution or,
  • you have graduated no earlier than 2023,
  • you have never competed in a tree climbing competition before.

The competition is held according to ISA rules.

Gear inspection form


LASKI tehnikaga saad korda: pargid, taluäärse metsatuka, likvideerida teepervedelt või kraaviäärsetelt võsa, eemaldada kännud jne.
LASKI tehnika kohta LISAINFO ning võimalik OSTA: www.laski.ee
LASKI tehnika RENT (roomikutel puiduhakkurid LS 160 DWB, järelveetav puiduhakkur LS 160 DW): www.fortal.ee


AJAKAVA

Reede 14 juuni: hommikusöök 07.00, võistlus algab kell 09.00, toimub viis võistlusala: 1. kannatanu päästmine puult, 2. tööpuu, 3. viskeliin, 4. puuvõrasse tõus, 5. julgestatud kiirusronimine. Võistluste lõpp esimesel päeval orienteeruvalt kell 18.00.

Laupäev 15 juuni: 09.00-14.00 finaalvõistlus “Meistrite väljakutse”.

 

ÕPILASTE VÕISTLUS

Tutvustamaks ronimisvõistluse põnevust ja motiveerimaks arboristi eriala õpilasi arendama oma ronimisoskuseid toimub võistlus eraldi ka õpilaste arvestuses. Õpilaste võistlusel saavad osaleda võistlejad kes:

  • õpivad hetkel arboristi erialal või lähedasel erialal (puudehindaja, metsandus, aiandus vm.) või on lõpetanud mitte varem kui 2023,
  • ei ole varem võistelnud puuronimisvõistlusel

Võistlus toimub vastavalt ISA reeglitele mille leiad siit.

Võistlusalad puuronimisvõistlusel

 

Puuronimisvõistlustel on esimesel päeval viis võistlusala: tööpuu, kannatanu päästmine puult, viskeliin, kiirusronimine ja tõus puu võrasse. Teisel päeval toimub finaalvõistlus meistrite väljakutse, milles on kombineeritud kõik alad peale kannatau päästmise puult. Vahel korraldatakse lisaks ka programmiväliseid alasid nagu puu võrasse tõus mees-mehe vastu või ka kassidega ronimine. Järgnevalt aladest väike ülevaade.

TÖÖPUU

Tööpuu testib võistlejate suutlikkust liikuda puuvõras ja laskuda puult kasutades ronimisköit ja rakmeid. Ronijad alustavad võistlust puu otsast ja peavad puuvõras läbima viis eelnevalt märgitud punkti. Igas punktis tuleb täita erinev ülesanne mille järel helistada kella puudutades seda käsisaega või käega. Punktideks on käsisaag, teleskoopsaag, oksa viskamine, oksalkõnd ja maandumine. Kõik tööpuu ülesanded sarnanevad erinevatele töödele, mida arboristid teevad puuvõras töötades.

Videos on võistleja jõudnud tööpuus oksalkõnni ülesandeni, mida alustades ja lõpetades tuleb puudutada teipi oksa tüvepoolses otsas. Oks ei tohi ronija raskuse all liigselt painduda, samuti ei tohi ronija seda varustust kasutades eriti ülespoole tõmmata. Kella lüües tuleb käsisaagi hoida kahe käega.


Tööpuu maailmameistrivõistlustel Kopenhagenis 2022

KANNATANU PÄÄSTMINE PUULT

Kannatanu päästmine puult on võistlusala mis paneb proovile ronija võimekuse etteantud aja jooksul tõusta puu võrasse ja tuua turvaliselt alla vigastada saanud ronija kes iseseisvalt alla tulla ei suuda. Võistlejatele tutvustatakse õnnetusjuhtumi stsenaariumit, misjärel peavad nad tegema puu ja lähiümbruse riskianalüüsi ning plaani kannatanu päästmiseks. See võistlusala imiteerib võimalikke õnnetusjuhtumeid arboristitöös. Vigastusi võib arboristi töös ette tulla. Kannatanu turvaline ja efektiivne puult alla toomine ja kiire meditsiinilise abi võimaldamine sõltub esimesena õnnetuspaigas oleva väljaõppinud arboristi teadmistest ja tehnilistest oskustest.


Kannatanu päästmine puult Balti riikide meistrivõistlustel puuronimises Leedus, Plunges 2023

VISKELIIN

Viskeliin on võistlusala mis testib võistlejate võimekust etteantud aja jooksul paigaldada puu võrasse viskeliin ja ronimisköis kuni 18 meetri kõrgusele. Puuvõras on märgitud kaheksa oksaharu, võistleja püüab visata viskeliini läbi kahest märgitud oksaharust. Sõltuvalt asukohast annab iga märgitud oksaharu erineva arvu punkte. Et ronija saaks tõusta puuvõrasse ja teha seal puuhooldustöid peab ta esmalt paigaldama ronimisköie. Selleks kasutatakse viskeliini, mis visatakse maast üle sobiva oksaharu ja millega seejärel ronimisköis üles tõmmatakse. Koht kuhu viskeliin paigaldatakse peab olema piisavalt tugev et kanda ronija raskust koos varustusega puuvõras töötamisel.


Viskeliin maailmameistrivõistlustel Kopenhagenis 2022

KIIRUSRONIMINE

Kiirusronimises ronivad võistlejad mööda ettemärgitud rada puu otsa kuni 18 meetri kõrgusele, olles ohutuse tagamiseks kinnitatud julgestusköiega. Võistlus käib aja peale, võistleja kes jõuab lühima ajaga lõpp-punktis oleva kellani ja helistab seda on võitja. Mõnikord pannakse ronimismarsruudile mitu kella, sellisel juhul peab võistleja helistama kõiki kellasid et võistlust lõpetada. See võistlusala näitab, et puulatva jõudmiseks peavad arboristid valima kõige parema ja efektiivsema tee vältimaks köie takerdumist okstesse mis võib põhjustada nende murdumist ja tekitada puule kahjustusi.


Kiirusronimine puuronimise maailmameistrivõistlustel Kopenhagenis 2022

TÕUS PUU VÕRASSE

Tõus puu võrasse testib võistleja oskust efektiivselt ja turvaliselt kasutada enda valitud ja üldiselt aktsepteeritud meetodit võrasse tõusmiseks. Punkte teenitakse kiiruse eest aga ka ohutusnõuete täitmise eest. Oskus valida ja ohutult kasutada erinevaid tehnikaid puu võrasse tõusuks ja sealt laskumiseks muudab töö arboristi jaoks lihtsamaks ja produktiivsemaks.


Tõus puu võrasse maailmameistrivõistlustel Kopenhagenis 2022

FINAALVÕISTLUS MEISTRITE VÄLJAKUTSE

Meistrite Väljakutse on võistluste finaal-ala. Esimese päeva tulemuste põhjal parimad mehed ja parimad naised jõuavad finaali et võistelda Balti riikide meistritiitli eest. Finaalvõistlus on kujundatud hindamaks ronijate üldist tulemuslikkust ja oskusi ronimisel rakme ja köiega. Võistluse ülesanded sarnanevad ülesannetega tööpuu võistlusalal, lisandub ronimisköie paigaldamine ja tõus puu võrasse. Hinnatakse võistlejate meisterlikkust erinevates ronimistehnikates, tasakaalu hoidmises puuvõras liikudes ning varustuse- ja ohutute töövõtete kasutamises.


Finaalvõistlus Balti meistrivõistlustel puuronimises Leedus, Plunges 2023

TÕUS PUU VÕRASSE MEES-MEHE VASTU


Puuronimise maailmameistrivõistlused Kopenhagenis 2022

 

Asjaliku kohtumiseni 14.-15.juuni Luua Metsanduskoolis toimuvatel puuronimise meistrivõistlustel 2024!

Aiatähe meeskond